Lời Ru Trên Nương by Trần Hoàn Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Lời Ru Trên Nương ukulele chords, you’ve visit to the right site.
You can play versatile instrument Lời Ru Trên Nương using ukulele or guitar.
This song by Trần Hoàn can also be played by that instruments.
=

Lời Ru Trên Nương chords has Ballade rhythm and included in album.
You can also find another musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Lời Ru Trên Nương by Trần Hoàn Ukulele Chords

Ngủ ngoan A Kay ơi! Ngủ ngoan A Kay hỡi!.
Mẹ thương A Kay mẹ thương bộ đội.
Con mơ cho mẹ hạt lúa lên bông.
Mai sau khôn lớn vung chày lún sân.
Ngủ ngoan A Kay ơi! Ngủ ngoan A Kay hỡi! ………..
Mẹ thương A Kay mẹ thương làng đói.
Con mơ cho mẹ hạt bắp lên đều.
Lưng núi thì to mà lưng mẹ thì nhỏ.
Đừng làm mẹ ngã mẹ trỉa bắp trên nương.
Mặt trời của bắp thì nằm lưng núi.
Mặt trời của mẹ con nằm trên lưng.
Giặc Mỹ buộc ta phải đi xa con suối.
Các anh cầm súng với các chị cầm chông.
A Kay ơi! A Kay ơi!.
Mẹ đưa A Kay ta quyết dành cuộc sống.
A Kay ơi ! Mà ngủ cho ngoan.
A Kay ơi ! Mà ngủ cho ngoan.

To play the most songs, including Lời Ru Trên Nương by Trần Hoàn by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to master.

Leave a Reply

Your email address will not be published.