Lời thề xưa by Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Lời thề xưa ukulele chords, you’ve come to the best site.
You can play versatile instrument Lời thề xưa using ukulele or guitar.
This song by can also be played by that instruments.
=

Lời thề xưa chords has rhythm and included in album.
You can also find another musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Lời thề xưa by Ukulele Chords


Có ai bao giờ nhớ tới những câu thề nguyện nhớ lời xưa
Có ai bao giờ nhớ tới những câu thề nguyện lời thề xưa
Những câu nguyện cầu những ước mơ đầu
Người quên thôi đã quên rồi
Mình tôi nhớ câu ước nguyện lứa đôi

Người không nhớ ngày chúng ta đi khi gió xuân êm đềm về
Người đâu nhớ người ghé tai ta người nói ta nghe từng câu mãi yêu nhau
Ôi lời cuối còn in sâu còn mãi vang trong lòng đớn đau

To play the this songs, including Lời thề xưa by by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to learn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.