Lời Thiên Thu Gọi by Trịnh Công Sơn Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Lời Thiên Thu Gọi ukulele chords, you’ve visit to the best place.
You can play versatile instrument Lời Thiên Thu Gọi using ukulele or guitar.
This song by Trịnh Công Sơn can also be played by that instruments.
=

Lời Thiên Thu Gọi chords has Ballade rhythm and included in album.
You can also find other musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Lời Thiên Thu Gọi by Trịnh Công Sơn Ukulele Chords

Về trong phố xưa tôi nằm
Có lần nghe tiếng ru bên vườn
Chợt như xác thân không còn
Và cạnh tôi là đồng vắng
Về trên phố cao nguyên ngồi
Tiếng gà trưa gáy khan bên đồi
Chợt như phố kia không người
Còn lại tôi bước hoài
Lòng ta có khi tựa như vắng ai
Nhiều khi đã vui cười nhiều khi đứng riêng ngoài
Nhiều đêm muốn đi về con phố xa
Nhiều đêm muốn quay về ngồi yên dưới mái nhà
Giòng sông trước kia tôi về
Bỗng giờ đây đã khô không ngờ
Lòng tôi có khi mơ hồ
Tưởng mình đang là cơn gió
Về chân núi thăm nấm mồ
Giữa đường trưa có tôi bơ phờ
Chợt tôi thấy thiên thu
Là một đường không bến bờ
( mấy chỗ C# chơi C#sus4
hay hơn thì phải, tùy mọi người)

To play the most songs, including Lời Thiên Thu Gọi by Trịnh Công Sơn by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to learn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.