Lúc em cần anh ở đâu by Nguyên Chấn Phong Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Lúc em cần anh ở đâu ukulele chords, you already visit to the best site.
You can play versatile instrument Lúc em cần anh ở đâu using ukulele or guitar.
This song by Nguyên Chấn Phong can also be played by that instruments.
=

Lúc em cần anh ở đâu chords has rhythm and included in album.
You can also get another musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Lúc em cần anh ở đâu by Nguyên Chấn Phong Ukulele Chords


1. Lúc em cần anh đang ở đâu hỡi người
Lúc em cần anh như bóng chim cuối trời
Lúc em cần thì anh đang rất vui
Bên một người cũng đang rất cần anh.

2. Lúc anh cần em luôn ở bên vỗ về
Lúc anh cần em hứa không xa cách rời
Lúc anh cần thì anh luôn có em
Người yêu ơi xin đừng bất công với em.

ĐK:
Lúc em cần anh chở che, anh vô tình vui với ai
Người cho em bao tổn thương là người em yêu rất nhiều
Tháng năm qua em đã mang đến cho anh bao niềm vui
Mà sao anh cho em toàn nước mắt.

Lúc em cần anh hơn hết, sao anh đành quay bước đi
Vậy thì em sẽ cố quên, dẫu biết trái tim thật đau
Vẫn mong sao qua thời gian, bao vết thương sẽ nhạt phai
Và ai kia sẽ luôn ở bên anh lúc anh cần.

To play the most songs, including Lúc em cần anh ở đâu by Nguyên Chấn Phong by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to master.

Leave a Reply

Your email address will not be published.