Má hồng Đà Lạt by Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Má hồng Đà Lạt ukulele chords, you have come to the best place.
You can play versatile instrument Má hồng Đà Lạt using ukulele or guitar.
This song by can also be played by that instruments.
=

Má hồng Đà Lạt chords has rhythm and included in album.
You can also find other musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Má hồng Đà Lạt by Ukulele Chords


1. Đà Lạt lắm sương mù phải không?
Hỡi cô em má hồng
Đẹp như tigoon vừa nở
Đà Lạt lắm hoa rừng phải không?
Lối đi xinh tươi vô cùng
Rất đẹp là lúc hoàng hôn

Đà Lạt lắm thông già phải không?
Tóc thông xanh núi đồi
Tình yêu sao như gần gũi
Đà Lạt lắm chim trời phải không?
Líu lo ca vang cả bầy
Như mừng du khách về đây

ĐK: Ta vẫn nghe Đà Lạt yên vui lắm
Đó quê hương của nàng thơ
Ta vẫn nghe đường đèo quanh co khuất mờ
Tuyệt trần là hồ Than Thở

Ta vẫn nghe đường về Prenn quyến rũ
Thác Prenn như mộng trần gian
Nhưng vẫn chưa một lần đi thăm xứ lạnh
Vì đời còn lắm gian truân

2. Ngày nào đó ta về để vui
Với cô em má hồng
Để đôi tim khơi mạch sống
Vào rừng ái ân chiều gọi chim
Đến bên cô em diễm kiều
Cho hồn mình cháy vì yêu

Ngày nào đó ta về đợi nhau
Nhé cô em má hồng
Đẹp như tranh thơ tuyệt tác
Ngày nào đó ta về để đưa
Gót chân cô em trang đài
Đi vào mê đắm Đà Lạt.

To play the this songs, including Má hồng Đà Lạt by by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a many of songs, and each of them is easy to master.

Leave a Reply

Your email address will not be published.