Mai mốt anh về by Nguyễn Ngọc Thạch Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Mai mốt anh về ukulele chords, you’ve visit to the best place.
You can play versatile instrument Mai mốt anh về using ukulele or guitar.
This song by Nguyễn Ngọc Thạch can also be played by that instruments.
=

Mai mốt anh về chords has rhythm and included in album.
You can also get another musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Mai mốt anh về by Nguyễn Ngọc Thạch Ukulele Chords

1. Anh nói anh về quê lấy vợ
Buồn lòng em lắm người thương ơi
Anh đi quên hết buổi mặn nồng
Em đứng bên đời kiếp long đong.
 
2. Mai mốt anh về vui với người
Từ đây thôi hết đò qua sông
Gieo chi thương nhớ thuở ban đầu
Anh bước qua cầu tình còn đâu.
 
ĐK:
ơ gió đẩy gió đưa cho vừa thương nhớ
Bến sông ân tình ai biết nông sâu
Thôi đành lỡ mối duyên đầu
Tiếc nuối dây trầu, héo sầu buồn cau.
 
3. Mai mốt anh về thôi hết rồi
Từ đây trên hướng đời xa xôi
Quê anh chắc đẹp mùa hoa cưới
Bên người chung bước trên đường quê.

To play the most songs, including Mai mốt anh về by Nguyễn Ngọc Thạch by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a many of songs, and each of them is easy to learn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.