Mẹ hiền Quan Thế Âm by Trần Nhật Thanh Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Mẹ hiền Quan Thế Âm ukulele chords, you have come to the best site.
You can play versatile instrument Mẹ hiền Quan Thế Âm using ukulele or guitar.
This song by Trần Nhật Thanh can also be played by that instruments.
=

Mẹ hiền Quan Thế Âm chords has rhythm and included in album.
You can also find another musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Mẹ hiền Quan Thế Âm by Trần Nhật Thanh Ukulele Chords

1. Lạy mẹ đức Quan Thế Âm Bồ Tát
Xin mẹ từ bi cứu độ chúng con
Đêm nay ngoài kia mưa gió bão bùng
Thế gian quằn quại khổ đau điêu linh

2. Lạy mẹ đức Quan Thế Âm Bồ Tát
Đoái nhìn lời con khấn cầu thiết tha
Tình mẹ nguồn vui cao quý vô vàn
Cúi xin lạy mẹ chứng cho lời con

ĐK: Nguyện nguyện nam mô đại từ đại bi
Cứu khổ Quan Thế Âm Bồ Tát
Nguyện nguyện cầu cho đất nước hoà bình
Người người hết đau thương lầm than

3. Lạy mẹ đức Quan Thế Âm Bồ Tát
Tháng ngày lòng con vẫn hằng ước mong
Đêm nay về đây dưới bóng mẹ hiền
Cúi xin lạy mẹ xót thương đời con!

To play the this songs, including Mẹ hiền Quan Thế Âm by Trần Nhật Thanh by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to learn.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *