Mẹ tình yêu by Trúc Hồ Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Mẹ tình yêu ukulele chords, you have come to the best site.
You can play versatile instrument Mẹ tình yêu using ukulele or guitar.
This song by Trúc Hồ can also be played by that instruments.
=

Mẹ tình yêu chords has rhythm and included in album.
You can also get other musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Mẹ tình yêu by Trúc Hồ Ukulele Chords


Khi con tuyệt vọng con tìm về với mẹ
Mẹ dìu dắt con vượt qua bao ngàn nguy khó
Tình mẹ bao la mang ánh sáng niềm tin trên trời
Mẹ nhắn nhủ con tình yêu là sức sống trên đời.

Hôm nay con về nguyện dâng lên mẹ
Hồn xác của con từ đây và mãi mãi
Trọn đời hiến dâng mang ánh sáng tình yêu cho người
Sống vì tha nhân cho đến hết đời con.

Mẹ Maria mẹ Maria mẹ Maria mẹ tình yêu
Tình mẹ bao la Mẹ hằng cứu giúp, mẹ Maria có mẹ không còn lo chi.

To play the most songs, including Mẹ tình yêu by Trúc Hồ by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to learn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.