Mèo khóc chuột by Hồng Xương Long Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Mèo khóc chuột ukulele chords, you have come to the right place.
You can play versatile instrument Mèo khóc chuột using ukulele or guitar.
This song by Hồng Xương Long can also be played by that instruments.
=

Mèo khóc chuột chords has Habanera rhythm and included in album.
You can also get another musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Mèo khóc chuột by Hồng Xương Long Ukulele Chords

1. Người yêu tôi đã bỏ đi lấy chồng
Lòng tôi nát tan tựa đống tro tàn
Ngày nào buồn vui có nhau
Giờ chỉ mình tôi đớn đau
đời ai biết lòng nhau

2. Lời yêu xưa đó đành thôi giã từ
Đời sao đắng cay người dối gian người
Người thì mừng vui có đôi
Người thì buồn thiếu lẻ loi
Yêu chi để dỡ dang rồi

ĐK:
Em nay theo chồng
điều gì vui không em
chạnh lòng đau không em
Hay là tình xưa em quên

Nhưng sao em cười
Mà trong đôi mắt em buồn
Nu cười đau xé tim tôi
Hết rồi ngày nào chung đôi

3. Giàu sang em có còn mơ ước
Về đi nhé em còn khóc than
Còn thương chi kẻ trắng tay
Một người lòng đã đổi thay
Tôi đau đớn nào ai hay

To play the this songs, including Mèo khóc chuột by Hồng Xương Long by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a many of songs, and each of them is easy to learn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.