Miền thương nhớ by Nguyễn Tất Vịnh Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Miền thương nhớ ukulele chords, you already visit to the best place.
You can play versatile instrument Miền thương nhớ using ukulele or guitar.
This song by Nguyễn Tất Vịnh can also be played by that instruments.
=

Miền thương nhớ chords has rhythm and included in album.
You can also find another musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Miền thương nhớ by Nguyễn Tất Vịnh Ukulele Chords


1. Tôi về miền thương nhớ có đường đi lối về
Dài mấy dặm sơn khê chiến chinh choàng thế kỷ
Chiều nắng vàng như thế bóng chạy dài trên đê
Tôi tìm mình nhỏ bé tôi hát cho mình nghe.

Tôi lớn lên từ đó xa miền ấy bao giờ?
Mẹ đứng ngóng ngẩn ngơ tôi đi xa thật xa
Tôi thương nhớ mẹ già, em yêu dấu mặn
Trên đê còn nắng vàng, soi bóng ai chiều tàn.

2. Tôi về miền thương nhớ, cây gạo nơi cuối làng
Rụng lá chờ xuân sang lớn lên đợi tôi về
Dòng sông còn xanh ngát, lối xóm nào êm xuôi
Trưa hè bóng tre rợp mát, tôi với mình chạy chơi.

Tôi lớn lên từ đó xa miền ấy bao giờ?
Mẹ đứng ngóng ngẩn ngơ tôi đi xa thật xa
Tôi thương nhớ ngày nào quê hương ấm tình ngọt ngào
Quê hương thơ ấu êm đềm ,giờ xa quá đâu mà tìm?

To play the this songs, including Miền thương nhớ by Nguyễn Tất Vịnh by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to learn.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *