Mình Yêu Nhau Từ Bao Giờ by Nguyễn Hải Phong Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Mình Yêu Nhau Từ Bao Giờ ukulele chords, you’ve come to the best place.
You can play versatile instrument Mình Yêu Nhau Từ Bao Giờ using ukulele or guitar.
This song by Nguyễn Hải Phong can also be played by that instruments.
=

Mình Yêu Nhau Từ Bao Giờ chords has Ballade rhythm and included in album.
You can also find other musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Mình Yêu Nhau Từ Bao Giờ by Nguyễn Hải Phong Ukulele Chords

Rải hợp âm bass 3 2 3 1
Vòng hợp âm:
 
1. Em rồi sẽ không còn những mơ mộng
Anh rồi sẽ nuôi lại những hy vọng
Tháng ngày rồi trôi đi mãi vui buồn kể lại cho ai.
Tiếc thay đời luôn như thế đấy.
 
2. Như một áng mây nhẹ thoáng trong lòng
Em chợt thấy tim mình cũng rung động
Nếu mai tình yêu chan chứa không còn trở lại như xưa
Biết đâu tình yêu không thấy nữa.
 
ĐK:
Hình như lòng muốn nói
Hình như mình yêu rồi
Khoảnh khắc tuyệt vời tôi là ai
Em là ai chúng ta là ai
 
Đừng tan thành mây khói
Đừng xa tận chân trời
Khoảnh khắc tuyệt vời như là mơ
Ngỡ đang là mơ chắc đang là mơ
Mình yêu từ bao giờ.

To play the most songs, including Mình Yêu Nhau Từ Bao Giờ by Nguyễn Hải Phong by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a many of songs, and each of them is easy to master.

Leave a Reply

Your email address will not be published.