Mơ Sóng by Võ Thiện Thanh Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Mơ Sóng ukulele chords, you already visit to the right site.
You can play versatile instrument Mơ Sóng using ukulele or guitar.
This song by Võ Thiện Thanh can also be played by that instruments.
=

Mơ Sóng chords has Ballade rhythm and included in album.
You can also get another musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Mơ Sóng by Võ Thiện Thanh Ukulele Chords

Đêm bỗng cựa mình, mảnh trăng non đứng im lìm.
Nghe sóng vỗ về, từ ngoài khơi, sóng thầm thì.
Giấc mơ xưa cồn cào, có giấc mơ bỗng dạt dào.
Nơi ấy, buổi chiều, hàng Thuỳ Dương, gió lao xao.
Nơi ấy, buổi chiều, thời gian yêu, bãi cát vàng.
Sóng ru em từng ngày, sóng vẫn ru em miệt mài.
 
Lòng ta, còn mê đắm cánh buồm đã xa.
Còn mơ cánh Hải Âu trên sóng chập trùng.
Rồi có lúc ngậm ngùi, nhìn bọt sóng.
Ngày vui cũng dã tàn phai.
 
Thương ai như ánh trăng ngoài khơi. Mơ ai mơ theo con tàu.
Có lúc như thật gần, có lúc nghe xa xôi nghìn trùng.
 
Đêm bỗng cựa mình, mảnh trăng non đứng im lìm.
Nghe sóng vỗ về, từ ngoài khơi, sóng thầm thì.
Giấc mơ xưa cồn cào, có giấc mơ bỗng dạt dào.

To play the this songs, including Mơ Sóng by Võ Thiện Thanh by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to master.

Leave a Reply

Your email address will not be published.