Mỗi giây mỗi phút by Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Mỗi giây mỗi phút ukulele chords, you already visit to the best site.
You can play versatile instrument Mỗi giây mỗi phút using ukulele or guitar.
This song by can also be played by that instruments.
=

Mỗi giây mỗi phút chords has rhythm and included in album.
You can also find another musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Mỗi giây mỗi phút by Ukulele Chords

Mỗi giây mỗi phút tâm hồn con hướng về Ngài,
Chúa ơi con mong chờ Ngài,
giờ tim con suy [F#m/C#]xét mọi tư tưởng con,
khiến tâm linh luôn khát khao thân linh Ngài,
Ôi Cha dấu yêu,bên Cha dấu yêu lòng con thoả vui đến bên Ngài.
 
Giê-xu yêu dấu con nguyện tôn kính ngàn đời,
Chúa ơi con tôn thờ Ngài,
kể từ nay con sẽ gần bên Chúa hoài,
Thánh Linh ơi xin sáng soi thân linh Ngài,
xua tan bóng đêm,cho con vững tin quỳ nơi dưới chân Chúa muôn đời
.

To play the this songs, including Mỗi giây mỗi phút by by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a many of songs, and each of them is easy to master.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *