Mỏi gối sao đêm by Nguyễn Đình Nghĩa Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Mỏi gối sao đêm ukulele chords, you have visit to the right site.
You can play versatile instrument Mỏi gối sao đêm using ukulele or guitar.
This song by Nguyễn Đình Nghĩa can also be played by that instruments.
=

Mỏi gối sao đêm chords has rhythm and included in album.
You can also find another musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Mỏi gối sao đêm by Nguyễn Đình Nghĩa Ukulele Chords


1. Cuộc tình nào rồi cũng tan đi
Rồi cũng tan đi như lá thu rơi tơi bời
Ngậm ngùi thôi khóc chi em rồi xót xa thêm
Tuổi thơ qua đời còn ai nói lời

2. Lạc loài như dấu chim hoang
Ôi ! kiếp lang thang nghe gió đông sang vội vàng
Còn gì gian dối cho nhau để nhớ mai sau
Xót sa duyên đầu tình người phai mau

ĐK: Đêm nay hàng cây ngơ ngác
Nhớ thương đưa vào tình quên
Thôi em ngập ngừng chi nữa
Nhỡ mai bước em thiên thai
Đường trần đầy chông gai đó khóc cười nào ai nhớ tên

3. Một người chờ bước sang ngang
Ngỡ bóng xe tang chua xót em mang lỡ làng
Một người mà ánh sao đêm mỏi gối chân em
Gió đưa qua thềm cuộc tình mong manh

Một người chờ bước sang ngang
Ngỡ bóng xe tang chua xót em mang lỡ làng
Một người mà ánh sao đêm mỏi gối chân em
Gió đưa qua thềm lạnh lùng nửa đêm

To play the most songs, including Mỏi gối sao đêm by Nguyễn Đình Nghĩa by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a many of songs, and each of them is easy to master.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *