Môi ô mai by Trúc Hồ Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Môi ô mai ukulele chords, you already come to the right site.
You can play versatile instrument Môi ô mai using ukulele or guitar.
This song by Trúc Hồ can also be played by that instruments.
=

Môi ô mai chords has rhythm and included in album.
You can also get another musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Môi ô mai by Trúc Hồ Ukulele Chords


Ngày đầu mình làm quen
Anh theo suốt ngày chuyện trò cùng em
Ngày đầu mình làm quen
Anh hay nói em sao hiền ghê.
Vậy mà ngày vừa qua
Anh theo suốt ngày chẳng hẹn một câu
Thà mình đừng hẹn nhau
Để em ngóng trông anh từng giây
 
Đk:
Môi ô mai e chờ
Riêng mình anh đó thôi
Môi ô mai em chờ anh cùng em đi dạo chơi
Thà mình đừng làm quen
Để em nghĩ ngợi nhiều điều gì đâu.
Giờ thì mình làm quen
thì em đã làm môi ô mai buồn.

To play the this songs, including Môi ô mai by Trúc Hồ by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to learn.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published.