Một chuyến xe đêm by Ngọc Loan Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Một chuyến xe đêm ukulele chords, you already visit to the best place.
You can play versatile instrument Một chuyến xe đêm using ukulele or guitar.
This song by Ngọc Loan can also be played by that instruments.
=

Một chuyến xe đêm chords has Rhumba rhythm and included in album.
You can also get another musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Một chuyến xe đêm by Ngọc Loan Ukulele Chords

1. Một chuyến xe đêm đưa em tôi về phương nào
Một chuyến xe đêm để rồi từ nay xa cách
Một chuyến xe đêm, em ơi tan nát lòng
Một chuyến xe đêm, chia ly ôi rất vội
Người đã ra đi đêm nay trời rất lạnh
Người đi vội vã như tình ta.

2. Một chuyến xe đêm em tôi đã khuất mờ
Một chuyến xe đêm trở về tôi nhung nhớ
Người đã ra đi em ơi còn nhớ
Một chuyến xe đêm mang theo tình tôi buồn
Người đã đi xa tôi vẫn còn đứng nhìn
Tình tôi theo mãi với người đi.

ĐK: Rồi một ngày mai cách xa
Em ơi còn nhớ mãi chuyến xe buồn
Chuyến xe đêm đưa em tôi đi xa mãi
Rồi một ngày mai cách xa
Em ơi còn nhớ mãi chuyến xe buồn
Chuyến xe đêm đi không trở lại.

3. Một chuyến xe đêm mang theo tình tôi buồn
Người đã xa rồi mà lòng còn lưu luyến mãi
Một chuyến xe đêm tôi chết theo bóng người
Giờ phút chia tay sao chưa vơi nỗi lòng
Người đã đi xa đêm nay tôi trở về
Buồn ơi nỗi nhớ đếm từng bước chân.

To play the this songs, including Một chuyến xe đêm by Ngọc Loan by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a many of songs, and each of them is easy to learn.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *