Một Cõi Riêng Tư by Lm. Thái Nguyên Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Một Cõi Riêng Tư ukulele chords, you already visit to the best site.
You can play versatile instrument Một Cõi Riêng Tư using ukulele or guitar.
This song by Lm. Thái Nguyên can also be played by that instruments.
=

Một Cõi Riêng Tư chords has rhythm and included in album.
You can also get another musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Một Cõi Riêng Tư by Lm. Thái Nguyên Ukulele Chords

1. Giữa những xao động của nhân thế nổi trôi ,
Giữa những sục sôi tranh chấp trong kiếp người ,
Giữa những đẹp tươi hay ê chề thất bại.
Con xin dành một cõi rất riêng ,
Cho Giê su Đấng Tình yêu thẳm sâu.
 
ĐK.
Một cõi riêng tư trong lòng con xin dành cho Chúa,
Một cõi riêng tư trong lòng con Chúa thương ngự trị.
Chúa là điểm hẹn nơi con phát xuất
ra đi dấn thân cho cuộc đời nhân trần .
Chúa là điểm cao nơi con trở lại để
sống trong ân tình nguồn vui phút an bình.
 
2.Giữa những u hoài và lo lắng ngày mai ,
Giữa những đổi thay được mất hơn thua này ,
Giữa những cuồng say đam mê trần gian này.
Xin giữ lại một cõi rất riêng ,
Cho Giê su Đấng là nơi náu thân.
 
3. Giữa lúc cuộc đời bị nhân thế cười chê .
Giữa lúc bỏ bê lê bước trong hoang dại .
Giữa lúc hoạ tai không ai người đoái hoài.
Con trở về một cõi rất riêng ,
Trong Giê su Đấng chở che đỡ nâng.

To play the most songs, including Một Cõi Riêng Tư by Lm. Thái Nguyên by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a many of songs, and each of them is easy to master.

Leave a Reply

Your email address will not be published.