Một Dạo Yêu Đương by Tàu Bay Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Một Dạo Yêu Đương ukulele chords, you’ve visit to the right site.
You can play versatile instrument Một Dạo Yêu Đương using ukulele or guitar.
This song by Tàu Bay can also be played by that instruments.
=

Một Dạo Yêu Đương chords has Ballade rhythm and included in album.
You can also find other musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Một Dạo Yêu Đương by Tàu Bay Ukulele Chords

Verse:
Phố in dáng ai về chốn cũ
Giọt nắng đong đầy giấc chiều thu
Tiếng đàn xưa thương tình lá vàng
Là tàn thuốc anh muộn màng
 
Giấu đi chiếc hôn dụi khoé mắt
Nắng vừa tắt tên ai
Khúc nhạc xưa em nghe lối về
Là màu khói bay em tìm
 
Chorus:
Ai thương em đón đưa?
Ki ốt mưa bay, mùa hoa sữa hay…
Là mùa ngày xưa anh đưa câu tình
Hò hẹn Đinh Lễ
 
Một dạo yêu đương, mây sương tóc bay
Câu hát em say, phai câu tình ca
Một dạo yêu đương
Yêu thương chưa về
Phố trễ tiếng đàn
(solo)
 
Ai thương em đón đưa?
Ki ốt mưa bay, mùa hoa sữa hay…
Là mùa ngày xưa anh đưa câu tình
Hò hẹn Đinh Lễ
 
Một dạo yêu đương hôn lên mắt em
Đem những u sầu, vội tan biến đâu
Một dạo yêu đương
Yêu thương chưa về
Tình thôi không hát
 
Một dạo yêu đương, mây sương tóc bay
Câu hát em say, phai câu tình ca
Một dạo yêu đương
Yêu thương chưa về
Phố trễ tiếng đàn
 
Phố in dáng ai về chốn cũ
Giọt nắng đong đầy giấc chiều thu
Tiếng đàn xưa thương tình lá vàng
Là tàn thuốc anh
Muộn màng…

To play the most songs, including Một Dạo Yêu Đương by Tàu Bay by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to learn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.