Một lạng tình đơn by Quốc Dũng Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Một lạng tình đơn ukulele chords, you’ve come to the best site.
You can play versatile instrument Một lạng tình đơn using ukulele or guitar.
This song by Quốc Dũng can also be played by that instruments.
=

Một lạng tình đơn chords has Ballade rhythm and included in album.
You can also find other musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Một lạng tình đơn by Quốc Dũng Ukulele Chords


1. Đôi lúc ôm đầu chếnh choáng say
Giữa vầng nhật nguyệt tưởng đang bay
Đáy lưng hương đắng cay xè mắt
Gào thét gầm vang khắp chốn này
 
2. Ai hay người chưa tỉnh
Từng cơn mê dãi dầu vô định
Ta nhìn em trong suốt tinh cầu
Trong suốt tinh cầu hoang sâu đáy cốc
Em có biết tai sao đời cô độc
Bởi vì ta vì ta đang chuyển hoá vô thường
 
3. Ngụm rượu sôi tràn suối lưu ly
Thôi thì đã thế em cứ đi
Cơn say chứa đủ trăm ngàn kiếp
Một lạng tình đơn có nghĩa

To play the this songs, including Một lạng tình đơn by Quốc Dũng by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a many of songs, and each of them is easy to learn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.