Một Lòng Tự Hối by Đinh Công Huỳnh Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Một Lòng Tự Hối ukulele chords, you’ve come to the best site.
You can play versatile instrument Một Lòng Tự Hối using ukulele or guitar.
This song by Đinh Công Huỳnh can also be played by that instruments.
=

Một Lòng Tự Hối chords has rhythm and included in album.
You can also find other musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Một Lòng Tự Hối by Đinh Công Huỳnh Ukulele Chords


1. Người cha ngóng trông con
Đã bao năm hoang đàng
Nhìn về chốn xa xăm
Dõi mắt theo ngày tháng
Đời cứ thế vẫn trôi dần
Bóng con nay ở đâu
Người cha mắt vấn vương u sầu
Héo hon trong khổ đau
 
ĐK: Con giờ đây tự hối
Những đam mê lầm lỗi trong đời
Bao ngày tháng đi hoang
Thấy xót xa tâm tư lạc loài
Con nguyện xin Thiên Chúa
Hãy dung tha ngày tháng trót phạm
Xin ngài khứng thương ban
Nguồn ơn Thánh xoá tẩy hồn con
 
2. Người con thứ ra đi
Mãi phương xa chân trời
Tìm vui thú giữa đời
Sống bê tha lầm lỗi
Nạn đói đến trong căn làng
Thấy tâm tư tự hối
Người con thứ quyết quay về
Nói với cha một lời
 
ĐK: Con giờ đây tự hối
Những đam mê lầm lỗi trong đời
Bao ngày tháng đi hoang
Thấy xót xa tâm tư lạc loài
Con nguyện xin Thiên Chúa
Hãy dung tha ngày tháng trót phạm
Xin ngài khứng thương ban
Nguồn ơn Thánh xoá tẩy hồn con
 
3. Lòng cha rất bao dung
Vẫn yêu thương bờ
Dù con trót lỗi phạm
Những bước chân lầm lỡ
Này bê béo cha ăn mừng
Đón con yêu về đây
Vì con đã ra đi giờ
Biết hối tâm đổi thay
 
ĐK: Con giờ đây tự hối
Những đam mê lầm lỗi trong đời
Bao ngày tháng đi hoang
Thấy xót xa tâm tư lạc loài
Con nguyện xin Thiên Chúa
Hãy dung tha ngày tháng trót phạm
Xin ngài khứng thương ban
Nguồn ơn Thánh xoá tẩy hồn con
 
4. Từ nay sống trong cha
nỗi sướng vui khôn cùng
Lệ mừng đẫm đôi mi
Thấy tâm tư hạnh phúc
Đời quên hết bao ưu phiền
Tránh xa bao lạc thú
Giờ con đã ăn năn rồi
Đến nương thân cùng cha
 
ĐK: Con giờ đây tự hối
Những đam mê lầm lỗi trong đời
Bao ngày tháng đi hoang
Thấy xót xa tâm tư lạc loài
Con nguyện xin Thiên Chúa
Hãy dung tha ngày tháng trót phạm
Xin ngài khứng thương ban
Nguồn ơn Thánh xoá tẩy hồn con

To play the this songs, including Một Lòng Tự Hối by Đinh Công Huỳnh by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to master.

Leave a Reply

Your email address will not be published.