Một vầng trăng vừa lên by Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Một vầng trăng vừa lên ukulele chords, you’ve come to the best place.
You can play versatile instrument Một vầng trăng vừa lên using ukulele or guitar.
This song by can also be played by that instruments.
=

Một vầng trăng vừa lên chords has rhythm and included in album.
You can also get other musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Một vầng trăng vừa lên by Ukulele Chords

Tóc em bay giữa trời
Làm thành cơn bão táp
Ta về thăm vườn xưa
Lòng đau như muối xát

Một vầng trăng vừa lên
Soi tình ta rướm máu
Biết tìm đâu cội nguồn
Cho tim mình máu tươm.

Nôi mẹ treo ngoài hiên
Mây trời xuống ngủ đậu
Chẳng còn ai ru ta
Giữa cuộc đời ly loạn.

Đôi mắt em cơn dông
Làm thành muôn vực thẳm
Sông cạn núi mòn rồi
Ta dìu nhau sám hối.

Giữa mái chùa tịch liêu
Không còn ai kinh kệ
Dế kêu ngoài bờ dậu
Tiếng mõ gió khua đêm
Đọc bài kinh hành xác
Ai còn đến chùa ta
Đọc bài kinh hành xác
Ai còn đến chùa ta.

To play the most songs, including Một vầng trăng vừa lên by by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a many of songs, and each of them is easy to master.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *