Mùa đông sắp đến by Đức Huy Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Mùa đông sắp đến ukulele chords, you already visit to the right place.
You can play versatile instrument Mùa đông sắp đến using ukulele or guitar.
This song by Đức Huy can also be played by that instruments.
=

Mùa đông sắp đến chords has Slow rhythm and included in album.
You can also get another musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Mùa đông sắp đến by Đức Huy Ukulele Chords

1. Mùa đông sắp đến trong thành phố
Buổi chiều trời lạnh
Heo mây từng cơn gió bước chân về căn gác nhỏ
Nhìn xuống công viên

2. Ngồi xem lá úa trên đường vắng
Buổi chiều ngũ vùi
đơn còn theo dấu
Những đêm dài nghe tiếng sầu
Thì thầm với nhau

ĐK: Cho anh yêu em thêm một lần nữa
Rồi mai giã từ
Mất em đi rồi đời vắng đi tiếng cười
Mình anh ở lại trong tiếc nuối

3. Mùa đông sắp đến trong thành phố
Buổi chiều trời lạnh
Heo mây từng cơn gió
Bước chân về căn gác nhỏ
Khi mùa đông đến trong thành phố

đơn còn theo dấu
Những đêm dài nghe tiếng sầu
Khi mùa đông đến trong thành phố

To play the most songs, including Mùa đông sắp đến by Đức Huy by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to master.

Leave a Reply

Your email address will not be published.