Mùa hạ còn đâu by Phú Quang Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Mùa hạ còn đâu ukulele chords, you’ve come to the best site.
You can play versatile instrument Mùa hạ còn đâu using ukulele or guitar.
This song by Phú Quang can also be played by that instruments.
=

Mùa hạ còn đâu chords has Slow rhythm and included in album.
You can also find another musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Mùa hạ còn đâu by Phú Quang Ukulele Chords

Đường phố trong anh mùa đông
Sao áo em mùa hạ
Áo màu xanh cuộn sóng
Em mang trên ngực biển đầy

Ngày nào biển làm ta say
Biển những ngày hè đẹp lắm
Nhưng mùa hạ đã ra đi
Chân trời xa không ngấn nắng

Sao em còn mang áo mỏng
còn mùa hạ nữa đâu
Sao em làm lòng ta đau
Nhớ ngọn lửa hè đã tắt

Đường phố trong anh mùa đông
Hãy để mùa hạ yên nghỉ.

To play the this songs, including Mùa hạ còn đâu by Phú Quang by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to learn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.