Mùa hè an lạc by Vũ Ngọc Toản Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Mùa hè an lạc ukulele chords, you’ve come to the right site.
You can play versatile instrument Mùa hè an lạc using ukulele or guitar.
This song by Vũ Ngọc Toản can also be played by that instruments.
=

Mùa hè an lạc chords has rhythm and included in album.
You can also get other musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Mùa hè an lạc by Vũ Ngọc Toản Ukulele Chords


1. Nay hè sang chim líu lo sau vườn
Ve hòa vang trên nhánh cây ven đường
Xin mẹ cha em từ giã ngôi nhà mái trường

Em thật xinh trong áo lam dịu dàng
Trong bình minh em bước đi nhẹ nhàng
Môi cười tươi đón hè tới tình thương chứa chan.

ĐK:
Em công phu thật lâu tan biến mau nỗi đau mê lầm
Cho tham lam sân hận chìm dần vào quên lãng
Trong con tim từ lâu em khắc sâu ước mơ xa vờ
Ham đua tranh danh lợi gây khổ đau cho người.

2. An lành thay em sớm hôm học hành
An lành thay em có thêm bạn lành
An lành thay nơi đời sống ta bà giả tạm.

Nương hồng danh em chấp tay kinh hành
Tâm tịnh thanh em sống trong an lành
Ơn thầy cô em nguyện đáp học tu tiến lên

To play the this songs, including Mùa hè an lạc by Vũ Ngọc Toản by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to master.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *