Mưa Hoài by Phạm Toàn Thắng Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Mưa Hoài ukulele chords, you have come to the best place.
You can play versatile instrument Mưa Hoài using ukulele or guitar.
This song by Phạm Toàn Thắng can also be played by that instruments.
=

Mưa Hoài chords has rhythm and included in album.
You can also get other musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Mưa Hoài by Phạm Toàn Thắng Ukulele Chords


Mưa rơi mưa rơi hoài
Cơn mưa như vội
Trông qua những kẽ lá
Bóng ngưòi chầm chậm xa
Thương em thương em nhiều
Phố chiều sao điu hiu
Tuổi này còn bao nhiêu
Để yêu hết mọi điều
 
ĐK:
Hỏi gió bao giờ mưa hết rơi
Bao giờ em ghé chơi
Để tình mình như mới
Ngồi đếm mưa tí tách như thở than
Mưa rớt trong tôi ngổn ngang
[F/G]Vẫn chưa hết mơ màng
 
Anh say anh say rồi
Mưa rơi trời lại tối
Thênh thang đường ngập lối
Nỗi nhớ lại sinh sôi
Em ơi em đâu rồi
Anh mong em nhiều lắm
Như mưa trông chờ nắng
Chú Cuội đợi chị Hằng
 
ĐK:
Hỏi gió bao giờ mưa hết rơi
Bao giờ em ghé chơi
Để tình mình như mới
Ngồi đếm mưa tí tách như thở than
Mưa rớt trong tôi ngổn ngang
[F/G]Vẫn chưa hết mơ màng
 
Xa em, xa em rồi
Mưa rơi như vậy thôi
Thèm một lời nói dối
Em có về bên tôi?
Mưa rơi mưa rơi hoài
Mưa rơi lỗi tại ai
Ông trời thật là sai
Khóc hết cả ngày dài ….!!

To play the most songs, including Mưa Hoài by Phạm Toàn Thắng by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to learn.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published.