Mừng anh chiến sĩ by Duy Khánh Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Mừng anh chiến sĩ ukulele chords, you have come to the best place.
You can play versatile instrument Mừng anh chiến sĩ using ukulele or guitar.
This song by Duy Khánh can also be played by that instruments.
=

Mừng anh chiến sĩ chords has rhythm and included in album.
You can also get another musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Mừng anh chiến sĩ by Duy Khánh Ukulele Chords

Hò ơi ơi
Về đây với thôn làng ta với ấp nhà ta sống vui đậm đà
Hò ơi ơi
Tình quân với dân là đây nước non trời mây giữ thơm tình này.

Anh về một lòng chung gìn giữ
Quê nhà này là quê nhà ta
Đời vui áo ấm cơm no
Muôn người sống vui chung hòa.

Mai này giặc thù không còn nữa
Quê nhà mình được vui bình yên
Thì xin ghi nhớ công ơn những người trai việt hùng anh.

Tặng anh tặng anh một trái dừa non
Để anh để anh uống vô mát lòng
Để anh đánh giặc thêm hăng
Tặng anh tặng anh một tấm khăn này
Để anh để anh lau mồ hôi đổ vì dân anh giết thù.

Hò ơi ơi
Về đây với thôn làng ta với ấp nhà ta sống vui đậm đà.

To play the most songs, including Mừng anh chiến sĩ by Duy Khánh by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to master.

Leave a Reply

Your email address will not be published.