Mười ba tuổi lính by Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Mười ba tuổi lính ukulele chords, you already visit to the right site.
You can play versatile instrument Mười ba tuổi lính using ukulele or guitar.
This song by can also be played by that instruments.
=

Mười ba tuổi lính chords has rhythm and included in album.
You can also get another musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Mười ba tuổi lính by Ukulele Chords

1. Đến nay anh tròn mười ba tuổi lính
Đếm xuân em tròn mười tám tuổi đời
Tính em hay cười, tính anh yêu đời
Chúng mình sẽ vui duyên đẹp đôi.

2. Áo anh xanh màu, màu xanh rừng núi
Áo em xanh màu, màu xanh của trời
Chiến binh oai hùng, nữ sinh yêu kiều
Chúng mình sẽ vui duyên mộng đầu.

ĐK:
Em ơi, trong lúc nhân dân lầm than
Chúng mình chịu chung bước gian nan
Chớ giận hờn vì xa anh
Chớ sầu buồn vì mong anh
Trọn đời hai đứa chung tình.

3. Đón em trong vòng bàn tay người lính
Đón anh trong ngày Việt Nam hoà bình
Mái tranh êm đềm tiếng ca bên thềm
người chiến binh yêu vợ hiền.

To play the this songs, including Mười ba tuổi lính by by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to master.

Leave a Reply

Your email address will not be published.