Mười đóa sen thơm by Phạm Phương Thảo Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Mười đóa sen thơm ukulele chords, you already visit to the right site.
You can play versatile instrument Mười đóa sen thơm using ukulele or guitar.
This song by Phạm Phương Thảo can also be played by that instruments.
=

Mười đóa sen thơm chords has Slow Rock rhythm and included in album.
You can also get other musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Mười đóa sen thơm by Phạm Phương Thảo Ukulele Chords

Mười đóa sen thơm quê mình Đồng Lộc
Hóa thân thành huyền thoại Ngã Ba
Đi ra đi vô nơi mô nỏ biết
Mười chị sống quên mình thác nằm lại trọn tình với quê.

phải còn vương vấn, riêng tư còn vương vấn
còn nhiều tâm sự nên nắng gió quê mình cứ cười cứ reo
Em gửi lược gương đây, bồ kết đây bến sông xưa còn đợi
Về mà tắm gội cho mượt tóc thơm mà nhắm dung nhan mãi mãi

Tuổi thanh xuân dẫu hy sinh mà bất tử
Nên quê mình trang sử còn ghi ơ
Ơi dòng La, dòng La, ơi ngọn núi Hồng Lĩnh
Ru ai, ru ai mà ngọt thương ai, thương ai mà cứ rưng rưng

Ơi Hà Tĩnh, Hà Tĩnh trong điệu hát giận thương
Thông xanh reo ca Đồng Lộc sen thơm, sen thơm mười đóa sen thơm
Sen thơm mười đóa sen thơm

To play the this songs, including Mười đóa sen thơm by Phạm Phương Thảo by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to learn.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *