Mười năm chưa lần gặp by Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Mười năm chưa lần gặp ukulele chords, you’ve come to the best site.
You can play versatile instrument Mười năm chưa lần gặp using ukulele or guitar.
This song by can also be played by that instruments.
=

Mười năm chưa lần gặp chords has rhythm and included in album.
You can also find another musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Mười năm chưa lần gặp by Ukulele Chords

Mười năm chưa lần gặp
Sao ta vẫn đợi chờ
Người yêu đâu có ngờ
Một mình ta mãi bơ vơ.

Mười năm chưa lần gặp
Sương giăng kín khung trời
Mười năm hoen mắt nhớ
Ta gọi thầm tên em.

Bao nhiêu ngày xa cách
Bấy nhiêu ngày đắng cay
Rượu người ta chưa nhắp
Sao hồn ta đắm say.

Môi người ta chưa uống
Sao hồn ta ngất ngây
Mưa giăng đầy phố nhỏ
Ta lạc loài chiều nay.

Mười năm chưa lần gặp
Em sầu mắt tiêu hao
Ngõ hồn em lạnh ngắt
Mùa thu về lao xao.

Mười năm chưa lần gặp
Ta ngậm ngùi chia xa
Trời Paris mưa phủ
Em có còn nhớ ta.

To play the most songs, including Mười năm chưa lần gặp by by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a many of songs, and each of them is easy to master.

Leave a Reply

Your email address will not be published.