Muốn Bên Em by Pay Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Muốn Bên Em ukulele chords, you have visit to the best place.
You can play versatile instrument Muốn Bên Em using ukulele or guitar.
This song by Pay can also be played by that instruments.
=

Muốn Bên Em chords has Ballade rhythm and included in album.
You can also get other musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Muốn Bên Em by Pay Ukulele Chords

nắng hay mưa, anh vẫn ở cạnh bên em
Cầm chiếc ô che, cho em phần nhiều hơn anh
Rồi ngốc thế thôi, do anh tại vì anh đây
Muốn thấy em mỉm cười còn lại hãy để anh lo.
 
Quan tâm chi lời ai nói sợ em đi xa chẳng quay về
Anh cứ thế bước sau em không rời nhịp chân
Quan tâm em sợ đêm vắng sợ rằng em cô đơn chẳng ai chờ
Anh sẽ đến kéo trăng lên, nhưng lại ngại nói ra.
 
Muốn bên em chỉ muốn, muốn bên em
Lời yêu anh giấu trong tim chỉ muốn bên em.
Muốn bên em chỉ muốn, muốn bên em
Lời yêu anh giấu trong tim chỉ muốn bên em.

To play the this songs, including Muốn Bên Em by Pay by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a many of songs, and each of them is easy to learn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.