Ngài Gọi Tên Con by Dương Quảng Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Ngài Gọi Tên Con ukulele chords, you’ve visit to the best place.
You can play versatile instrument Ngài Gọi Tên Con using ukulele or guitar.
This song by Dương Quảng can also be played by that instruments.
=

Ngài Gọi Tên Con chords has rhythm and included in album.
You can also find another musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Ngài Gọi Tên Con by Dương Quảng Ukulele Chords

1. Ngài gọi tên con, khi đời con yếu đuối mỏng dòn
Ngài gọi tên con, khi tình đời hồng thắm sắt son
Ngài gọi tên con, khi tình duyên phai dấu chẳng còn
Khi đời con đắng cay hao mòn, Ngài vẫn chờ vẫn gọi tên con.
 
ĐK:
Ngài gọi tên con, bước theo Ngài hiến dâng tình yêu
Ngài chọn riêng con, sống trong tình yêu thương của Ngài
Để rồi hôm nay, bước theo Ngài hiến dâng từ đây
Dù nhiều chông gai, nhưng tình con quyết không phai nhòa.
 
2. Đoạn đường con đi, tuy nhiều khi gian khó ê chề
Ngài hằng bên con, muôn nẻo đường Ngài đỡ nâng con
Ngài hằng bên con, cho dù dương gian có khinh chê
Cho dù con có quên lời thề, Ngài vẫn chờ vẫn gọi tên con.
 
ĐK:
Ngài gọi tên con, bước theo Ngài hiến dâng tình yêu
Ngài chọn riêng con, sống trong tình yêu thương của Ngài
Để rồi hôm nay, bước theo Ngài hiến dâng từ đây
Dù nhiều chông gai, nhưng tình con quyết không phai nhòa.
 
3. Tình Ngài yêu con, ôi tình yêu tha thiết ngọt ngào
Tình Ngài yêu con ôi mặn nồng tình Chúa mỹ miều
Tình Ngài yêu con, con làm sao đền đáp cho cân
Ôi tình yêu chứa chan vô ngần, con muốn được yêu Ngài mà thôi.
 
ĐK:
Ngài gọi tên con, bước theo Ngài hiến dâng tình yêu
Ngài chọn riêng con, sống trong tình yêu thương của Ngài
Để rồi hôm nay, bước theo Ngài hiến dâng từ đây
Dù nhiều chông gai, nhưng tình con quyết không phai nhòa.
Cám ơn người đăng bài hát này!

To play the most songs, including Ngài Gọi Tên Con by Dương Quảng by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to learn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.