Ngang trái by Nguyễn Trương Hà Phương Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Ngang trái ukulele chords, you’ve come to the best place.
You can play versatile instrument Ngang trái using ukulele or guitar.
This song by Nguyễn Trương Hà Phương can also be played by that instruments.
=

Ngang trái chords has rhythm and included in album.
You can also find other musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Ngang trái by Nguyễn Trương Hà Phương Ukulele Chords

1. Quê em gió biển mây đèo
Yêu em vừa lúc sầu treo mộng đầu
Trước sau núi Ngự méo tròn
Đục trong An Cựu một giòng nắng mưa

Tương tư mấy độ cho vừa
Yêu em nào biết sầu chưa nhạt
Mai sau có vẹn duyên nào
Thì thôi rứa hẹn thôi thì kiếp sau.

ĐK:
Ai đem nghĩa nặng ân bền
Giấu trời ngóng đợi lộng gió thương yêu
Bao nhiêu ước mộng xây thành
Bấy giòng trái ngang, bẽ bàng.

2. Quê anh cách một con đèo
Yêu em là biết tình treo đỉnh mờ
Mây giăng núi đợi Sơn Trà
Hàn giang bến hẹn vẫn chờ nắng em.

Tương tư suối lội non trèo
Yêu em nào quản đèo cao dãi dầu
Mai sau có nguyện mong chờ
Thì xin nắng giạt mây mờ trái ngang.

To play the most songs, including Ngang trái by Nguyễn Trương Hà Phương by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to learn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.