Ngày gió qua sông by Diệp Chí Huy Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Ngày gió qua sông ukulele chords, you already visit to the right place.
You can play versatile instrument Ngày gió qua sông using ukulele or guitar.
This song by Diệp Chí Huy can also be played by that instruments.
=

Ngày gió qua sông chords has rhythm and included in album.
You can also get another musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Ngày gió qua sông by Diệp Chí Huy Ukulele Chords


Hoa cải vàng đã lìa bỏ triền sông
Như cái tên đã lìa bỏ mặt người
Con nước ròng đã lìa bỏ dòng sông
Chạy ngang qua xóm nhỏ nhà em

Và bầu trời đã lìa bỏ những vì sao
Anh nông phu đã lìa bỏ đồng làng
Chiếc yếm đào đã lìa bỏ hàng [Dm ]cau
Lời hát ru đã lìa bỏ môi [Dm ]người

Rồi một ngày tất cả sẽ dần phai
Như bóng ai băng qua cánh đồng
Như bến sông không còn con [Dm ]đò
Là một ngày một ngày ngơ ngác

Rồi một ngày tất cả sẽ dần qua
Như mũi tên bay xa cánh cung
Như nhớ nhung thôi còn mong chờ
Là một ngày – ngày gió qua sông

To play the this songs, including Ngày gió qua sông by Diệp Chí Huy by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to learn.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *