Ngày không thấy mặt trời by Trầm Tử Thiêng Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Ngày không thấy mặt trời ukulele chords, you’ve come to the right site.
You can play versatile instrument Ngày không thấy mặt trời using ukulele or guitar.
This song by Trầm Tử Thiêng can also be played by that instruments.
=

Ngày không thấy mặt trời chords has rhythm and included in album.
You can also find another musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Ngày không thấy mặt trời by Trầm Tử Thiêng Ukulele Chords


Intro: Ngày không thấy mặt trời, ngày không thấy mặt trời
oh oh Oh

1. Ngày không thấy mặt trời, sầu quên nghỉ quên ngơi
Quên gian dối lên khơi, đưa người xa người rồi
Ngày không thấy mặt trời quê hương khóc mưa rơi
Bên tiếng súng không lời, bên tiếng thét không ngơi

Bao nhiêu năm rồi, thương đời ngút cháy
Sao còn ở mãi, với niềm đau thật dài!?

Ngày không thấy mặt trời, ngày tiếng hát im hơi
Ngày tan rã cơn vui, ngày thế giới không nguôi
Ngày không thấy mặt trời, ngày không thấy mặt trời
oh oh Oh

2. Ngày không thấy mặt trời, ngày em biết quên tôi
Ngày em quyết xa tôi, góp tình cuối của người
Ngày không thấy mặt trời, tình yêu khóc mưa rơi
Như đứa bé trong nôi, nằm thương tiếc năm trôi

Yêu trên rã rời, đêm dài ủ
Tôi thường bỏ ngủ, nhớ người yêu mình

Ngày không thấy mặt trời, lòng như tối ba mươi
Em hết biết thương tôi, như trẻ hết thương nôi
Đừng vương víu nặng nề, người yêu hỡi đi đi
Mời em bước lên xe, xá gì một lời thề

Vì gặp gỡ lần đầu, thành ghi nhớ đêm thâu
Người yêu chết trong nhau, thành ly khách đêm thâu
Em đi tôi về, mỗi người mỗi ngã
Mưa sầu lã chã, nhớ tình khi nào

Giờ xa tít dặm ngàn, người yêu thuở sang ngang
Tôi giận bước lang thang, tôi tiếc nuối lang thang
Ngày không thấy mặt trời, ngày không thấy mặt trời
oh oh oh

3. Ngày không thấy mặt trời, bạn tôi biết phân ưu
Mẹ tôi khóc thương tôi, tin về tôi lìa đời
Ngày không thấy mặt trời, tôi yên giấc thiên thu
Tôi đi suốt cơn mơ, rồi tan giữa hư

Yên sâu dưới mộ, vui ngày xác
Mong chờ cát đó, cuốn mình trong mồ
Ngày không thấy mặt trời, tôi hết thích đua chen
Tôi hết thói chê khen, tôi hết nghĩa yêu em

To play the most songs, including Ngày không thấy mặt trời by Trầm Tử Thiêng by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a many of songs, and each of them is easy to learn.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published.