Ngày mai đây bình yên by Trịnh Công Sơn Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Ngày mai đây bình yên ukulele chords, you have visit to the best site.
You can play versatile instrument Ngày mai đây bình yên using ukulele or guitar.
This song by Trịnh Công Sơn can also be played by that instruments.
=

Ngày mai đây bình yên chords has rhythm and included in album.
You can also get another musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Ngày mai đây bình yên by Trịnh Công Sơn Ukulele Chords

1. Bao nhiêu người đã ra đi
Ngày mai đây bình yên vì mọi nơi đã lên mồ hoang
Ngày mai đây nhìn quanh lòng sẽ thấy xót xa vô cùng
Mẹ già đi lom khom tìm trên bãi vắng
Tìm mộ đứa con hôm nay không còn để đón thanh bình.
 
Bao nhiêu người đã hy sinh
Ngày mai đây bình yên vì thịt xương đã phơi đồng xanh
Ngày mai đây bình yên vì giòng máu đã ngăn bạo cường
Ngày Việt Nam mênh mang trầm hương đốt ấm
Triệu người bước đi mang trong tim mình tiếng nói trầm ngâm.
 
Nơi đây còn những thương binh
Ngày mai đây ruộng xanh là niềm tin cấy trên lòng anh
Vì quanh đây nhờ anh người người đã sống trong yên lành
Vượt lầm than tên anh là cây đuốc sáng
Một vạn cánh chim bay lên trong trời hót mãi tình anh.
 
ĐK:
Dọn đường về ngày mai
Trường học dựng mọi nơi
Tay mãi dựng phố nhà trong kiến thiết mới
Bệnh viện đầy niềm tin
Chợ người về càng đông
Ta sẽ tự phú cường cho thoát cùm gông.
 
2. Trên cánh đồng lúa đã lên
Người dân ta nhiều năm nhìn cây trái đã khô vườn hoang
Ngày mai đây nhìn quanh hoà bình sẽ tưới xanh ruộng đồng
Thuyền ngược xuôi trăm ghe chèo con nước lớn
Hoà bình đến đây cho dân ta về vui với cánh đồng.
 
Trên cánh đồng lúa lên cao
Đời dân ta cần lao mồ hôi đã thắm trong ruộng sâu
Ngày mai đây rừng hoang thành bãi lúa quyết nuôi dân nghèo
Triệu người dân hăng say dựng đời sống mới
Hoà bình đến đây dân ta đắp đường khai phá ruộng nương.
 
Trên cánh đồng lúa ra bông
Ngày mai đây Việt Nam dựng cờ tươi sáng trong lòng dân
Ngày mai đây Việt Nam là bàn chân tiến lên không ngừng
Ngày Việt Nam con tim hồng lên ánh sáng
Dựng lại nước ta vinh quang trong trời sáng chói Việt Nam.

To play the most songs, including Ngày mai đây bình yên by Trịnh Công Sơn by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to master.

Leave a Reply

Your email address will not be published.