Ngày Nào by Pink Frog Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Ngày Nào ukulele chords, you have visit to the best site.
You can play versatile instrument Ngày Nào using ukulele or guitar.
This song by Pink Frog can also be played by that instruments.
=

Ngày Nào chords has Slow Rock rhythm and included in album.
You can also find other musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Ngày Nào by Pink Frog Ukulele Chords

Ngày nào cho em thanh xuân chôn sau mắt biếc
Ngày nào cho tôi thanh xuân chôn sau nuối tiếc
Ngày nào cho nhau cơn mơ yêu đương sớm tối
Ngày nào cho nhau quanh co hoang mang khắp lối
 
Người tìm sao không thấy nhau giữa đời
Tình yêu không thấy đâu tiếng cười vội ai đem giấu sau u sầu
Cho em thương phút ban đầu để thôi vấn vương ngày sau
Cho em thương phút ban đầu còn nhau

To play the this songs, including Ngày Nào by Pink Frog by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to master.

Leave a Reply

Your email address will not be published.