Ngày Về (Thất Kiếm Anh Hùng Phần 4 OST) by Hồ Tiến Đạt Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Ngày Về (Thất Kiếm Anh Hùng Phần 4 OST) ukulele chords, you have visit to the right site.
You can play versatile instrument Ngày Về (Thất Kiếm Anh Hùng Phần 4 OST) using ukulele or guitar.
This song by Hồ Tiến Đạt can also be played by that instruments.
=

Ngày Về (Thất Kiếm Anh Hùng Phần 4 OST) chords has Ballade rhythm and included in album.
You can also get other musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Ngày Về (Thất Kiếm Anh Hùng Phần 4 OST) by Hồ Tiến Đạt Ukulele Chords

Đời nam nhi như… sóng trôi qua sông dài
Vượt trùng dương ngân… nga khúc ca hồn… núi sông
Mặc thời gian trôi vẫn trôi… chẳng nao lòng
Mong ngày về…bình minh xua…tan đêm dài
Nhìn hoa rơi chợt thấy nhớ thương quê nhà
Đời phong sương, qua… bao hiểm nguy, nào… sá chi
Ngàn dặm xa tâm vẫn ghi… những ân tình
Một niềm tin, lòng nhân nghĩa thấu trời cao
 
Qua bao ngày [Dm/C#]tháng
[Dm/C]Gian nan muôn [Dm/B]trùng
Thề non sông, lòng luôn khắc ghi
Sông sâu biển [Dm/C#]lớn
[Dm/C]Không ngăn giấc [Dm/B]mộng
Ngàn đời sau, còn lưu danh anh hùng
Sông sâu biển [Dm/C#]lớn
[Dm/C]Không ngăn giấc [Dm/B]mộng
Ngàn đời sau, còn lưu danh anh hùng

To play the most songs, including Ngày Về (Thất Kiếm Anh Hùng Phần 4 OST) by Hồ Tiến Đạt by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to learn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.