Nghệ sĩ với cây đàn by Nguyễn Văn Khánh Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Nghệ sĩ với cây đàn ukulele chords, you’ve visit to the right place.
You can play versatile instrument Nghệ sĩ với cây đàn using ukulele or guitar.
This song by Nguyễn Văn Khánh can also be played by that instruments.
=

Nghệ sĩ với cây đàn chords has rhythm and included in album.
You can also find other musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Nghệ sĩ với cây đàn by Nguyễn Văn Khánh Ukulele Chords

Ðàn ơi tan nát tim ta nhiều rồi
sao ta vẫn say sưa hoài
Cùng em quanh năm ngày tháng

Vui như chim hót mừng
Khi vắng ta âm thầm
Ai ơi sao nỡ để ta lạnh lùng
Cuộc đời biết bao nhiêu đắng cay

Muốn xa quên đàn
Quên đi cho hết đau thương giận hờn
Nhưng thôi ta có đành quên được nào
Ðời mà thiếu em ta vắng vui

Hỡi dây tơ đồng
Em ơi hãy giúp cho ta đường đời
Cho ta lên tiếng cùng em vài lời
Ðời mà thiếu em ta vắng vui

To play the this songs, including Nghệ sĩ với cây đàn by Nguyễn Văn Khánh by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a many of songs, and each of them is easy to master.

Leave a Reply

Your email address will not be published.