Nghi ngờ (Tình yêu ngập tràn by Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Nghi ngờ (Tình yêu ngập tràn ukulele chords, you have visit to the best site.
You can play versatile instrument Nghi ngờ (Tình yêu ngập tràn using ukulele or guitar.
This song by can also be played by that instruments.
=

Nghi ngờ (Tình yêu ngập tràn chords has rhythm and included in album.
You can also get other musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Nghi ngờ (Tình yêu ngập tràn by Ukulele Chords

1. Hỡi người tình giận chi hoài
Làm sao cho em hé môi cười
Giận nhau chi cho sầu em nhé
Lòng anh thêm đau buồn hơn.

2. Chớ giận hờn làm ưu sầu
Hằn lên trên đôi mắt nhung huyền
Tình yêu luôn như trời mưa nắng
Khiến trái tim tôi bơ phờ

3. Đã bao lời anh nói ra
Đều rất chân thành em hỡi
Trái tim này không biết gian dối
Chỉ yêu có em người ơi

ĐK: Lời mặn nồng ngọt ngào trên môi
Xin người đừng nói ra
Rồi ngày nào lại quên
Câu yêu bay đi mất theo thời gian
(Câu yêu bay đi đi mãi xa)
(Câu yêu nay anh đã đi mãi ú ơ ..)

Đừng vội vàng câu yêu
Khi còn nhiều đổi thay
Mà lòng người nào ai hay
Ai biết trước đâu chữ ngờ

—————-
Phiên bản theo nhóm: Phượng Hoàng Truyền Kỳ

Intro: --

Rúguǒ nǐ bù ài wǒ jiù bǎ wǒ de xīn huán wǒ
yòng ài huàn zǒu qīngchūn wǒ hái liú xiàle shén- me
rúguǒ nǐ hái ài wǒ jiù shénme huà dōu bié shuō
jiù gēn wǒ yīlù kuángbēn jiù bùyào xiǎng tài duō

chīqíng bùshì zuìguo wàng qíng bùshì sǎtuō
wèi nǐ xiǎng dé sī xīn liè fèi yǒu shé me jiéguǒ

nǐ shuō dàodǐ wèi shé- me dōu shì wǒ de cuò
dōu bǎ àiqíng xiǎng dé tàiměi xiànshí tài yòu huò
dàodǐ wè ishé- me ràng nǐ gèng nán guò
zhè yàng ài nǐ chúle ān wèi hái néng zěnme zuò

--

Rahp:
jìmò jìmò shì shéi de cuò
jìmò ràng nǐ biàn dé nàme cuìruò
wǒmen bùyào jìxù zài zhèyàng chénmò
zhè duàn gǎnqíng yīngdāng yào bǎochí liánluò

wǒ bùxiǎng bù wèn shì shénme xīngzuò
zhège shídài wéi shénme nàme duō de míhuò
jìmò jìmò jiù biàn dé lěngmò
zhèyàng xiàqù wǒmen zhī jiān hái néng yǒu shé me

méi cuò shì wǒ nàme duō de lěngmò
ràng nǐ gǎnjué dào wúbǐ de shīluò
bùguò yīgè nǚrén de xīn
bùjǐn jǐn kěwàng dédào de yīgè chéngnuò

hàipà qīpiàn yě hàipà jìmò
gèng hàipà wǒ de xīn huì jiànjiàn de diāoluò
ài qíng bùshì suíbiàn xǔnuò
hǎo liǎo bùxiǎng zàishuōle

yǒu shé me yàng de qíng yǒu shé me yàng de ài
yòng shénme yàng de ài hái shénme yàng de zhài
wǒ zhīdào nǐ de xīn li yǒuxiē xiǎngbùkāi
kěshì wǒ de xīnlǐ mǎn mǎn de quán shì ài

huítóu kàn kàn wǒ bùyào zài chén mò
nǐ shuō dàodǐ nǐ xiǎng zhuīqiú gè shénme jiéguǒ
wǒ zhīdào nǐ zài duǒ nǐ wèi shéme bù shuō
nǐ qíng yuàn ràng zhèyàng de sīniàn bǎ wǒ yānmò

To play the this songs, including Nghi ngờ (Tình yêu ngập tràn by by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to master.

Leave a Reply

Your email address will not be published.