Ngọn đèn đêm by Anh Bằng Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Ngọn đèn đêm ukulele chords, you have visit to the right place.
You can play versatile instrument Ngọn đèn đêm using ukulele or guitar.
This song by Anh Bằng can also be played by that instruments.
=

Ngọn đèn đêm chords has rhythm and included in album.
You can also find another musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Ngọn đèn đêm by Anh Bằng Ukulele Chords

1. Đêm này là bao đêm thao thức nhớ thương anh
Khóc xa người yêu nên em ôm nỗi khổ riêng mình
Rừng vắng đỉnh cao non xanh giờ đây nhớ em không anh
Sao nỡ chôn vùi tâm tình lúc tuổi còn xanh.
 
2. Bên ngọn đèn cô đơn em thức trắng năm canh
Biết đâu tìm vui trong khi mưa nức nở bên mành
Nhìn đời tội thân con anh nửa đêm khóc kêu tên cha
Như lá xa cành thêm buồn tủi vì vắng anh.
 
ĐK: Biên giới ngăn chia tư tình
Sầu buồn bởi ai em nghĩ thương duyên phận mình
Người hỡi đi mãi sao đành
Người muốn thanh bình tìm về đây với gia đình.
 
3. Bao ngày đợi anh em như cánh én mong xuân
Sống trong miền cô đơn tâm tư héo khổ muôn phần
Ngọt bùi chẳng chia cho nhau chỉ nghe đắng cay tim sâu
Anh hỡi khi nào chúng mình mới về với nhau.

To play the this songs, including Ngọn đèn đêm by Anh Bằng by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a many of songs, and each of them is easy to learn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.