Ngtanoise by Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Ngtanoise ukulele chords, you already visit to the best place.
You can play versatile instrument Ngtanoise using ukulele or guitar.
This song by can also be played by that instruments.
=

Ngtanoise chords has Ballade rhythm and included in album.
You can also find another musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Ngtanoise by Ukulele Chords


Giọt nước mắt rớt trên khuôn nhạc rớt cứ rớt rơi từng hạt
Giọt nước mắt thấm trên tay người vẫn còn nhớ ai hay cười
Đã từng bước khắp nơi chân trời nói mãi không vâng lời
Vì đã từng hứa sẽ không đau buồn bước đi qua từng cuộc chơi
 
Vì đã có nhiều lúc chẵng biết phải nói điều gì vậy thì là giờ hiện bên mình có ai?
Sao không ai nói những lời chân thật và nhẹ nhàng và chấp nhận nhiều điều đó sai
Anh cảm thấy bản thân này như là Batman đi tìm màu buồn màu sầu tối đen
No no no ta không hợp chẵng có điều gì ấm êm
 
Tại sao như vậy? Tại sao che đậy?
Nào có ai nghe đâu, nghe đâu, nghe đâu, nghe đâu
Đừng nên âu sầu
 
Ta đã biết bao nhiêu lần buồn và lần sầu từ ngày nào đã khiến lòng này khó feel
Poppin’ pills biết bao nhiêu lần và thật nhiều nhưng mà nhiều lần thật sự là khó quên
Trong một phút giây ngày nào đã trao nhiều thật nhiều những nụ cười thật ấm êm
Và lời nói nào làm lòng này nóng lên
 
Người ta cứ nói đừng quá yêu
Người ta cứ nói đừng quá tin
Người ta cứ nói đừng quá yêuuuu
Người ta cứ nói đừng quá tin

To play the this songs, including Ngtanoise by by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a many of songs, and each of them is easy to learn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.