Người Chẳng Thương Tôi by Wendy Thảo Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Người Chẳng Thương Tôi ukulele chords, you have visit to the best place.
You can play versatile instrument Người Chẳng Thương Tôi using ukulele or guitar.
This song by Wendy Thảo can also be played by that instruments.
=

Người Chẳng Thương Tôi chords has rhythm and included in album.
You can also find other musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Người Chẳng Thương Tôi by Wendy Thảo Ukulele Chords


1. Người có nhớ ngày hôm ấy
Những chiếc hôn người dành cho ai
Người có nhớ ai đứng sau lưng người
Người có biết rằng tôi đau
Khi trái tim người chẳng thương tôi.
Người có thấy tôi giống như kẻ khờ.
 
2. Người có nhớ ngày hôm ấy
Cái níu tay người cũng buông xuôi
Ghì chặt môi tôi thấy tim vụn vỡ
Tự dưng thấy cả thế giới
Bỗng chốc chìm trong màu u tối.
Tự dưng tôi thấy chính tôi ngây dại.
 
ĐK:
Ngoài kia mưa như muốn khóc thay [G/F]tôi
Làm sao giữ nỗi trái tim ơ thờ
Lòng nặng trĩu vờ mạnh mẽ quay [G/F]đi
Mà trong tim muốn vỡ ra từ lâu
Người vẫn biết rằng tôi vẫn thương [G/F]người
Mà tại sao nỡ khiến tôi đau lòng
Lần này thôi xin cho phép yếu [G/F]lòng.
Khóc một lần một lần cuối người ơi
 
(Giang Tấu)
 
(2) (ĐK) (ĐK)
 
Khóc một lần một lần cuối người ơi

To play the this songs, including Người Chẳng Thương Tôi by Wendy Thảo by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to master.

Leave a Reply

Your email address will not be published.