Người Con Gái Ta Thương by Phạm Toàn Thắng Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Người Con Gái Ta Thương ukulele chords, you have come to the best place.
You can play versatile instrument Người Con Gái Ta Thương using ukulele or guitar.
This song by Phạm Toàn Thắng can also be played by that instruments.
=

Người Con Gái Ta Thương chords has Ballade rhythm and included in album.
You can also get another musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Người Con Gái Ta Thương by Phạm Toàn Thắng Ukulele Chords


Người con gái ta thương
Gục khóc trên vai ta
Giọt nước mắt em rơi
Bống xát con tim ta
……..Ta thương em nhiều .. hơn chính bản thân
…Giả vờ cứng nhắc …buông lời trách móc
……..Đôi vai thinh lặng …nghe tiếng thở than
….Ta sợ mình cũng làm ướt lưng em …
 
……Ta đâu dám nhìn thẳng …vào đôi mắt em
…..Đôi mắt sau lưng người… cũng nhòe đi …vì gió
……Em hãy cứ khóc hết… những điều dở dang
…Mạnh mẽ lên nào, mạnh mẽ lên nào, mạnh mẽ lên nào
…..Ta chỉ muốn bước đến …siết thật chặt em
…Em có nghe trái tim… này như …nghẹt thở
….Nếu muốn khóc cứ đến …. bên ta những lúc yếu ..lòng
Ta thương em… thương em thương em …nhiều
Và ta xót cho ta

To play the this songs, including Người Con Gái Ta Thương by Phạm Toàn Thắng by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to master.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published.