Người lính trẻ by Phạm Duy Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Người lính trẻ ukulele chords, you’ve visit to the right place.
You can play versatile instrument Người lính trẻ using ukulele or guitar.
This song by Phạm Duy can also be played by that instruments.
=

Người lính trẻ chords has Valse rhythm and included in album.
You can also find another musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Người lính trẻ by Phạm Duy Ukulele Chords


Người lính trẻ chết trận chiều qua
Nên trăng sao vụt tắt chẳng ngờ
Người lính trẻ chết trận hồi mơi
Nên hôm nay chẳng có mặt trời.

Người lính trẻ chết trận ngày mai
Trên quê hương ngọn lúa rụng rời
Người lính trẻ chết trận ngày kia
Trên ngôi cao là hết dị kỳ.

Nhiều vị trời ngồi ôm mặt khóc
Từng vị thần rủ nhau vụt mất
Tình chỉ còn màu tang lạnh ngắt
Và còn gì nhan sắc người yêu.

Sờ vào đàn thì dây vừa đứt
Đọc truyện tình, dòng chữ rụng rơi
Rồi loài người đổi thay hình dáng
Người trần truồng về thuở hồng hoang.

Người lính trẻ chết trận ngoài khơi
Nên không nghe chủ nghĩa tuyệt vời
Người lính trẻ chết trận bờ ao
Không dương danh một chế độ nào.

Người lính trẻ chết trận còn đâu
Nên không lâu, nổ vỡ địa cầu
Người lính trẻ chết trận rồi nghe !
Xin nghe đây tận thế gần kề
Người lính trẻ chết rồi còn chi! Còn chi?

To play the most songs, including Người lính trẻ by Phạm Duy by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to master.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *