Người mang kỷ niệm by Hoài Phương Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Người mang kỷ niệm ukulele chords, you have visit to the right place.
You can play versatile instrument Người mang kỷ niệm using ukulele or guitar.
This song by Hoài Phương can also be played by that instruments.
=

Người mang kỷ niệm chords has Boléro rhythm and included in album.
You can also get other musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Người mang kỷ niệm by Hoài Phương Ukulele Chords

1. Nhà tôi ở vùng ngoại ô
Xóm nghèo đông đúc có một cầu tre
Thường em hay vẫn đi chợ qua
Nên biết lâu thành quen
Ngày thân thiết thêm

Một hôm trời lặng vào đêm
Tôi chờ em đến đứng đầu cầu tre
Gặp tôi không nói năng một câu
Đôi mắt đen quầng sâu
Lòng len lén sầu

ĐK:
Muốn muốn hỏi em vì sao
Em buồn khi đứng bên tôi
Muốn muốn hỏi em vì sao
Chúng mình chẳng nói lên câu

Đến đến lúc em từ giã
U buồn như vẫn chưa nguôi
Mắt mắt vẫn hen lệ nóng
Em bảo mình lỡ duyên rồi

2. Tình yêu đừng hỏi tại sao
Như loài hoa thắm nở vội tàn mau
Đời ai đem thước đo lòng đâu
Xem cớ sao phụ nhau
Để cho đớn đau

Còn tôi ở vùng ngoại ô
Âm thầm chiếc bóng với tình dở dang
Cầu tre nơi đón nhau ngày xưa
Em vẫn đi chợ qua
Thì này vắng rồi.

To play the most songs, including Người mang kỷ niệm by Hoài Phương by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a many of songs, and each of them is easy to master.

Leave a Reply

Your email address will not be published.