Người mẹ Bàn Cờ by Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Người mẹ Bàn Cờ ukulele chords, you have come to the best place.
You can play versatile instrument Người mẹ Bàn Cờ using ukulele or guitar.
This song by can also be played by that instruments.
=

Người mẹ Bàn Cờ chords has rhythm and included in album.
You can also find another musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Người mẹ Bàn Cờ by Ukulele Chords

Hỡi người mẹ Bàn Cờ
Hỡi người em Bàn Cờ
Hỡi người chị Bàn Cờ

Có người mẹ Bàn Cờ, tay gầy tóc bạc phơ
Chuyền cơm qua vách cấm, khi ngoài trời đổ mưa
Có người Chị Bàn cờ, lính ngồi gác đầy sân
Nhận sinh viên là chồng, rồi đưa về đầu đường
Có người em Bàn Cờ, tảo tần trao tin thơ
Đưa anh về cuối lối và nhìn theo bơ vơ.

Người Việt Nam Bàn Cờ, tình Việt Nam như
Đồng Việt Nam lầy lội giặc đợi chết từng giờ.

To play the most songs, including Người mẹ Bàn Cờ by by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to learn.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *