Người về trên mây by Từ Công Phụng Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Người về trên mây ukulele chords, you already come to the right site.
You can play versatile instrument Người về trên mây using ukulele or guitar.
This song by Từ Công Phụng can also be played by that instruments.
=

Người về trên mây chords has rhythm and included in album.
You can also find another musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Người về trên mây by Từ Công Phụng Ukulele Chords

Người về như áng mây
Một mùa thu đưa lá bay
Trời ngoài kia chiều vàng đã tắt
Hắt hiu buồn ngày nghe xót xa
 
Một mùa thu vàng theo chiếc
gió nhẹ cuốn bay xa
Từng chuỗi ngày buồn theo năm tháng
Đã vắng môi cười người về hay chăng
 
Ôi một phút xum vầy
Còn muôn đắng cay vương trên đôi mi
Rồi niềm vui bay ngang
Miền tuổi vàng nắng và gió cuốn
Lá rơi đầy tuổi này người đâu có hay
 
Người tìm về mùa thu héo hắt
Lắng xuống đêm dài buồn len mắt ai
Người đi trên cuộc tình đã chết
Đã chết trên bờ vai xanh
Chuỗi ngày đẹp nụ cười êm ấm
Đã xuôi dòng người buồn hay không.

To play the this songs, including Người về trên mây by Từ Công Phụng by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to master.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *