Người xóm cũ by Trúc Phương Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Người xóm cũ ukulele chords, you have visit to the right place.
You can play versatile instrument Người xóm cũ using ukulele or guitar.
This song by Trúc Phương can also be played by that instruments.
=

Người xóm cũ chords has rhythm and included in album.
You can also find other musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Người xóm cũ by Trúc Phương Ukulele Chords

Trời chiều trang điểm phấn mây
Không làm xinh lại mắt gầy
Từ độ người trai trót đi lạc hướng đời
Lần này tính lại thời gian rớt nặng trên vai.
 
Mười năm trăm vạn lần thương
Anh đành đi để xóm buồn
Và để bàn tay trắng đêm nâng má gầy
Buồn trên lối này, buồn riêng ấy một mình ai hay.
 
Xóm cũ ưu tư buông dài tiếng thở gió lên giọng hờ
Đường cỏ tường rêu, nhà đơn mái lạnh
Sớm tối tiêu điều vì thương nhớ nhiều.
 
Từ khi anh lạc nẻo đi
Tim này xin mở lối về
Trở lại người ơi có tôi chung bước đời
Mười năm mỏi mòn, mười năm ấy buồn nào hơn.

To play the this songs, including Người xóm cũ by Trúc Phương by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to master.

Leave a Reply

Your email address will not be published.