Người yêu ơi by Lâm Anh Hải Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Người yêu ơi ukulele chords, you have visit to the right site.
You can play versatile instrument Người yêu ơi using ukulele or guitar.
This song by Lâm Anh Hải can also be played by that instruments.
=

Người yêu ơi chords has rhythm and included in album.
You can also get other musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Người yêu ơi by Lâm Anh Hải Ukulele Chords


1. Người yêu ơi sao anh nỡ có trăng quên đèn
Mưa trong lòng nhưng đâu dám trách hờn giận ai
Ôi xót thay cho cảnh hoa bèo phận nghèo nên chẳng sánh được bằng ai.

2. Người yêu ơi mong anh mãi sống vui bên người
Bởi chữ ngờ không ai biết trước được đâu anh
Sau tháng năm môi thắm hương đời tình em trao gửi chỉ một người là anh.

ĐK:
Sao nỡ vội quên khúc ca tương phùng
Tơ vương tuổi mộng ôm sầu nặng mang
Giờ đây em mới hiểu được rằng
Lều tranh có nghĩa hơn tòa ngói cao

Cung đường tình tôi tái tê ê chề
Bén duyên rồi lại bạc tình sao nên
Anh biết chăng tuy danh lợi em nghèo
Nhưng em thừa cái đạo nghĩa thủy chung.

To play the this songs, including Người yêu ơi by Lâm Anh Hải by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to master.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *