Người yêu ơi giã từ (Sayonara) by Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Người yêu ơi giã từ (Sayonara) ukulele chords, you have come to the best site.
You can play versatile instrument Người yêu ơi giã từ (Sayonara) using ukulele or guitar.
This song by can also be played by that instruments.
=

Người yêu ơi giã từ (Sayonara) chords has rhythm and included in album.
You can also find another musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Người yêu ơi giã từ (Sayonara) by Ukulele Chords


1. Người yêu dấu ơi thôi vĩnh biệt
Dù em đã yêu yêu rất nhiều
Từ khi lúc con tim vừa biết yêu
Từ một buổi chiều em gặp anh

2. Người yêu dấu ơi thôi giã từ
Dù cho khóc thương đã rất nhiều
Dù em biết xa nhau là đớn đau
Thà một lần còn hơn nghìn sau

ĐK: Tình yêu ơi thôi từ đây
Nhớ thương xa dần tựa những thoáng mây bay
Ái ân bây giờ chỉ là những đắng cay
Thôi chia lìa mãi mãi

Người yêu ơi thôi từ đây
Cố quên đi bao ngày sống mãi bên nhau
Đã xa xôi rồi những mộng ước mai sau
Thôi nhé ta đã không còn nhau
(Ta mất nhau mãi mãi)

3. Người yêu dấu ơi thôi giã biệt
Ngày mai ngỡ đây xa cách rồi
Đừng lưu luyến dư âm mình đã trao
Mà một lần rời xa mãi mãi

———————-

1. Sayonara means good bye
Sayonara and I try,
try to be the ones who leaves
Try to be the one who cares

2. Sayonara means good bye
Sayonara one more cry
Though today I have to live
I still want you to be- lieve

Chorus: That since I met you, girl
I’ve been changing all the ways I live
And there’s so much that I want to give
Will you please for- give

‘Cause when I look at you
[ And I feel your lips so close to mine
Wonder whether we could find the time
to be together a- gain

3. Sayonara means good bye
Let’s give our love a- nother try
Don’t let your feelings pass you by
You know that it could break your heart

4. Sayonara, au re- voir
But tomorrow I’ll be fine
What I need is just a sign
Just a sign and you’ll be mine

Chorus: For since I met you, girl
I’ve been changing all the ways I live
And there’s so much that I want to give
Could you please for- give

‘Cause when I look at you
And I feel your lips so close to mine
Wonder whether we could find the time
To be together a- gain a- gain

To play the most songs, including Người yêu ơi giã từ (Sayonara) by by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to master.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *